Biểu mẫu

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Cập nhật ngày: 11/07/2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KHAI

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

 ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ

THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: .............................................................................................................

 

Text Box: Mẫu TP/HT-2013-TKGCCMC		(Thông tư số:   09b/2013/TT-BTP)

Họ và tên: ………..............……………………………......................................... Giới tính: ..................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................... Quốc tịch: .............................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ...............................................................................................

Đề nghị ............................................................................................................................................... ghi vào sổ hộ tịch việc nhận người có tên dưới đây là(1) ....................... của tôi

Họ và tên: ………..............……………………………....................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................... Quốc tịch: .............................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ...............................................................................................

Theo(2): .....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

đã có hiệu lực pháp luật số ………................................, ngày….…/…..…/.............. của(3) ........................

.........................................................................................................................................................................................................

            Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

- Bản sao giấy tờ công nhận việc nhận cha, mẹ, con;

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế của người có yêu cầu;

- Bản sao Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú của người có yêu cầu.

 

 

..................., ngày ......... tháng ….. năm…..…

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

.....................................

Chú thích

(1)  Ghi rõ là cha, mẹ hoặc con;

(2)  Ghi rõ hình thức văn bản: Bản án/quyết định/thỏa thuận/các hình thức khác;

(3)  Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã công nhận việc nhận cha, mẹ, con.       

File đính kèm: Tải về.
Quý khách có nhu cầu tư vấn luật hoặc sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ: 1900.6287
---->>  LUẬT SƯ TƯ VẤN (24/7) GỌI: 1900.6287
---->>  Gửi yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu đến luật sư
---->>  Tham khảo dịch vụ pháp lý và tìm hiểu kiến thức luật tại: http://luattrangia.com
---->>  Bản quyền thuộc về Công ty Luật TNHH MTV Trần GiaBài viết cùng chủ đề
Bài viết liên quan

X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Danh sách đối tác
Liên hệ ngay 🠪